W pierwszej kolejności jesteśmy Polakami, a to do czegoś zobowiązuje

W pierwszej kolejności  jesteśmy Polakami, a to do czegoś zobowiązuje

24 kwietnia 2015 Sejm RP przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym 8 maja, jednocześnie znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. Warto zwrócić uwagę jak w rzeczywistości wyglądało „Zwycięstwo” które 8 maja 1945 r. Zostało przypieczętowane kapitulacją wojsk III Rzeczy przed Aliantami Zachodnimi. Po konferencji w Jałcie ustalono że Polska utraci Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego. Obszar ten od 1939 był okupowany przez ZSRR i Litwę, od 1941 przez III Rzeszę, od 1944 ponownie przez ZSRR. Aneksja terytorium Polski została zaakceptowana przez Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone podczas konferencji w Jałcie oraz Teheranie a następnie realizowana od chwili wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II RP. Decyzje, w sprawie zmian granic Polski, podjęta przez Wielką Brytanię, ZSRR i USA, bez zgody Rządu RP na uchodźstwie, były pogwałceniem zasad Karty Atlantyckiej i polsko-brytyjskiej umowy sojuszniczej. W wyniku zmiany granic z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przesiedlono od 225 tyś do 232 tyś osób. Strona polska oceniała, że pozostało jeszcze do przesiedlenia niemal 219 tys. osób, w tym ponad 49 tys. dawnych obywateli litewskich, którzy otrzymali już karty ewakuacyjne, ale nie uzyskali zezwolenia na wyjazd. Ponieważ strona litewska utrudniała wyjazd ludności wiejskiej z obawy o wyludnienie niektórych rejonów i spadek produkcji rolniczej wielu zostało zmuszonych do pozostania oraz lituanizacji bądź rusyfikacji. Na terytorium Białoruskiej Republiki Socjalistycznej chęć wyjazdu do Polski zadeklarowało ponad 520 tyś osób z czego jednak wyjechało około 20%. Władze BSRR również utrudniały zainteresowanym wyjazd domagając się od nich dokumentów potwierdzających narodowość polską podczas gdy władzom Polski wystarczyła sama deklaracja narodowości. do 1 listopada 1945 r. z Ukrainy przesiedlono 534 506 osób Przesiedlenia ludności objęły również Ukrainę skąd wyjechało do Polski około 930 tyś osób (40 % z miast, 60 % ze wsi), tj. około 90 % zarejestrowanych. Obecnie przyjmuje się że na Kresach mieszka od 744 tyś do 3 400 tyś osób narodowości polskiej natomiast według badania opinii publicznej przeprowadzonego w 2007 roku przez Instytut Pentor dla tygodnika „Wprost”, 52,2% obywateli Polski uważa Kresy Wschodnie z Wilnem i Lwowem za ziemie polskie. Czy zatem My Polacy możemy świętować 8 maja jako „ Narodowy Dzień Zwycięstwa”? Czy był to raczej dla nas „Dzień klęski, hańby i zdrady” ?

Napisz komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany.