Kontakt

Kontakt
Redakcja
  • Wydawca - Sławomir Wojdat
  • Redaktor Naczelny - Łukasz Russa
  • Korekta - Aleksander Kowaliński
  • Szata Graficzna - Paulina Kalinowska