Kategoria: <span>Historyczne</span>

Home Historyczne
Strzępy wspomnień… Kazimierz Szado – więzień KL Dachau nr 4015
Wpis

Strzępy wspomnień… Kazimierz Szado – więzień KL Dachau nr 4015

1 września 1939 r. rozpoczęła się niemiecka okupacja Polski, dająca początek II wojnie światowej. W ramach Intelligenzaktion – eksterminacja polskiej inteligencji – od 2 kwietnia 1940 r., na terenie okręgu ciechanowskiego zaczęły się kolejne masowe aresztowania. Aresztowania te objęły także mieszkańców Płocka – w tym płockich nauczycieli. Kazimierz Szado został aresztowany w ramach akcji prewencyjnej...

Stan Wojenny we wspomnieniach
Wpis

Stan Wojenny we wspomnieniach

Stan wojenny Końcówka roku 1981, zresztą jak cały burzliwy okres 1980 -1981, to było wrzenie i ciągle narastające napięcie na linii władza komunistyczna a NSZZ ,,Solidarność’’. Pobicie działacza ,,Solidarności’’ Jana Rulewskiego na sesji rady miasta w Bydgoszczy, blokada autobusowa ronda Marszałkowska-Al. Jerozolimskie, pacyfikacja Wyższej Szkoły Pożarniczej… Gdy telewizja zaczęła rozdmuchiwać tzw. aferę w Radomiu czuło...

Biskupi polscy – więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Cz. 1
Wpis

Biskupi polscy – więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Cz. 1

Słowa Papieża Piusa XII: „Przyjdzie czas, gdy z obozów koncentracyjnych będziemy <<wydobywali>> tych ludzi, którzy tam polegli i będziemy wynosili ich do chwały ołtarzy”. Doczekali tego naszych czasów. Kościół przeprowadził beatyfikacje, tylko z Dachau 47, z Auschwitz 17. Jednym z nich był bł. Biskup Michał Kozal, Męczennik II wojny światowej, numer obozowy 24544 – strzępy...

Światło listopadowej nocy
Wpis

Światło listopadowej nocy

(Ważne postacie czasów powstania listopadowego) 1. Książę – ekonomista. Dawna Rzeczpospolita była państwem o silnie zhierarchizowanym społeczeństwie. Na szczycie drabiny społecznej stała szlachta i duchowieństwo. Oni stanowili elitę narodu, nadawali mu ton i decydowali o kierunkach ewentualnych przemian. Sytuacja zmieniła się radykalnie wraz z upadkiem państwowości polskiej. Wśród tych bowiem elit zaborcy nasi upatrywali (całkiem...

Cud Różańca Świętego
Wpis

Cud Różańca Świętego

W 1571 roku armada turecka wypłynęła na podbój Europy. Sułtan zapowiadał, że na szczycie bazyliki św. Piotra w Rzymie zawiśnie zwycięski zielony sztandar z półksiężycem. W tych dramatycznych chwilach papież Pius V, wielki orędownik Różańca, dzięki ogromnemu wysiłkowi i zdolnościom dyplomatycznym doprowadził do utworzenia Świętej Ligi – sojuszu okrętów hiszpańskich, weneckich i papieskich wspieranych przez...

Różaniec – strzępy wspomnień więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych.
Wpis

Różaniec – strzępy wspomnień więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych.

Jan Paweł II „człowiek różańca” – świadek eksterminacji Polaków i polskiego duchowieństwa w latach niemieckiej okupacji 1939-1945, dla którego modlitwa różańcowa miała wyjątkowe znaczenie, o której często pisał i mówił, wybrany na „Stolicę Apostolską” w przemówieniu 16 października 1978 r. wypowiedział takie słowa: „Różaniec jest moją codzienną modlitwą i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną...

Nie było dla Ciebie Chryste miejsca w naszej szkole…
Wpis

Nie było dla Ciebie Chryste miejsca w naszej szkole…

Na wstępie tego tekstu chciałbym wyraźnie podkreślić, że opisywane wydarzenia nie dzieją się w Warszawie, ale mają z nią związek. Tekst, który dla państwa przygotowałem stanowi swoiste przypomnienie zapomnianego wydarzenia z 1984 r. gdy synowie i córy chłopów z Miętnego i miejscowości wokół Garwolina przez prawie 100 dni protestowali w obronie Krzyży, które władza komunistyczna...

W czasie Wielkiego Terroru w ZSRR bycie Polakiem było jak bycie Żydem w III Rzeszy
Wpis

W czasie Wielkiego Terroru w ZSRR bycie Polakiem było jak bycie Żydem w III Rzeszy

Wspominając morze krwi stalinowskiego Wielkiego Terroru, pamiętamy o Wielkim Głodzie na Ukrainie, przymusowej kolektywizacji rolnictwa, zsyłkach na Sybir czy Kołymę, ale Operacja Polska NKWD przeprowadzona w latach 1937-1938 gdzieś nam znika… Właśnie przypada jej 82. rocznica. Eksterminacja polskiego narodu objęła Moskwę, Leningrad, Krasnojarsk, Kraj Dniepropietrowski i całą Syberię. Polacy na terenie ZSRR traktowani byli jak...

Powstanie Warszawskie
Wpis

Powstanie Warszawskie

Jak co roku przy zbliżającej się kolejnej rocznicy ,,największej tragedii narodowej’’ ze smutkiem wysłuchuję debaty ,,Czy Powstanie Warszawskie było słuszne?’’. Im bliżej do rocznicy, tym głośniej i aktywniej słychać głosy, iż należy w sposób symboliczny ukarać odpowiedzialnych za wybuch Powstania. W całej tej debacie zapomina się jednak o Powstańcach Warszawskich i ich uczuciach. Na nic...

Praski rozdział warszawskiej insurekcji 1944 roku
Wpis

Praski rozdział warszawskiej insurekcji 1944 roku

Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. po obu stronach Wisły. Decyzję o podjęciu walki zbrojnej w stolicy podjął dzień wcześniej Komendant Główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór” za zgodą Delegata Rządu na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego. Klęski niemieckie, a zarazem postępy Armii Czerwonej, o których meldował dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej płk....