Tag: <span>marek strzeszewski</span>

Home marek strzeszewski
Generał Sosnkowski
Wpis

Generał Sosnkowski

Był wysoki, bardzo przystojny. Jego oblicze emanowało szlachetnością i tym rodzajem spokoju, jaki dostrzec można na obrazach dawnych posesjonatów, senatorów i hetmanów. Żył i działał w okresach przełomowych dla Polski. Był żołnierzem, ministrem, komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej i naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Był także wybitnym politykiem i mężem stanu, choć jego zasługi dla...

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja roku 1791
Wpis

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja roku 1791

W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego… Już od początku XVIII wieku dostrzegano w Rzeczypospolitej konieczność naprawy jej systemu politycznego i społecznego. Stanisław Dunin-Karwicki, Jan Stanisław Jabłonowski, Stanisław Leszczyński i Stanisław Konarski krytykowali w swych dziełach liberum veto i słabość władzy wykonawczej. Proponowali nowe rozwiązania dla naprawy Rzeczypospolitej. W Polsce rzeczywiście źle się działo. W...

W krwawym polu
Wpis

W krwawym polu

W krawym polu srebne ptaszę, Poszli w boje chłopcy nasze. Huha! Krew gra! Duch gra! Huha! Niechaj Polska zna, Jakich synów ma! ,,Sygnał’’´- pieśń Powstania Styczniowego, słowa: Wincenty Pol, melodia: Alfred Bojarski, 1863 r. I. Przed burzą. W drugiej połowie XIX wieku Rosja prowadziła bardzo ekspansywną politykę angażując się w kolejne konflikty zbrojne. W 1853...

Z tamtej strony Wisły
Wpis

Z tamtej strony Wisły

czyli jak Praga stała się Warszawą Jesteśmy z tamtej strony Wisły, z naprzeciwka, Mamy swój faszon i swój własny szyk… (z piosenki „Chodź na Pragie”, słowa: Tadeusz Stach, melodia: Artur Gold, 1929 r.) Z dawien dawna tereny obecnej Warszawy i jej okolic porastały lasy. Jeszcze w XVI wieku rozciągały się tu ogromne połacie borów, których...

Obrona Lwowa
Wpis

Obrona Lwowa

Tło historyczneOd 1772 r. miasto Lwów było stolicą Królestwa Galicji i Lodomerii – kraju wchodzącego w skład monarchii austriackiej. W czasie „Wiosny Ludów” (1848 r.) Lwów stał się areną bardzo ożywionej działalności społeczno-politycznej. Utworzono wtedy m.in.: Komitet Narodowy, Stowarzyszenie Właścicieli Większych Posiadłości Wiejskich, Centralną Radę Narodową, Główną Radę Ruską, Sobór Ruski. W mieście miały też...

Noc Listopadowa
Wpis

Noc Listopadowa

Wiek XIX przyniósł Polakom wyjątkowo przykre szykany i upokorzenia. W 1819 roku car zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę. Dwa lata później zawieszono wolność zgromadzeń i rozpoczęto prześladowania stowarzyszeń. W 1825 roku car zlikwidował jawność obrad sejmowych. Wzmogły się prześladowania polskich organizacji patriotycznych. W 1830 roku, w wyniku pogorszającej się gospodarki, nastąpił drastyczny wzrost cen...

Wiersze zwykłego księdza
Wpis

Wiersze zwykłego księdza

„Ile jest poezji w tym codziennym życiu, może wprost aż z nieba? Może od człowieka?” („A życie jest piękne” z tomu „I niech tak zostanie”, Warszawa 2005r.). Byli szczęśliwi dawniejsi poeci, pod liściem dębu śpiewali jak dzieci. A nasze drzewo w nocy zaskrzypiało i zwisło na nim pogardzone ciało …(Tadeusz Różewicz „Srebrny kłos”). W XX...

Z Pragi na pola Ossowa
Wpis

Z Pragi na pola Ossowa

(Prascy ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku) „Dług za wpisy szkolne spłacam swym życiem. Za wpojoną miłość Ojczyzny płacę miłością serca… Proszę mnie pochować w albie i stule…” Ksiądz Ignacy Skorupka I. Utworzenie Ochotniczej Armii Po zakończeniu I wojny światowej powstała niepodległa Polska. Śmiertelne zagrożenie dla jej istnienia stanowiła Armia Czerwona, która chciała nieść bolszewicką...

Wierny syn Kresowej ziemi
Wpis

Wierny syn Kresowej ziemi

Odszedł od nas … żołnierz, któremu … w krwawych zmaganiach z wrogiem oręż nie ciążył. /…/ Twarde, żołnierskie życie … ukształtowało prawy i silny charakter, dlatego też niestrudzenie szedł wytkniętą drogą, walcząc o wschodnie rubieże Rzeczypospolitej Polskiej i o wolność swojego narodu. Wiernym był synem Ziemi Kresowej, wyrósł w Niej i życie swoje Jej oddał....

Prawda o Enigmie
Wpis

Prawda o Enigmie

Wszyscy zapewne wiedzą, że złamanie kodu niemieckiej maszyny szyfrującej o nazwie „Enigma” przyczyniło się do pokonania III Rzeszy i pomyślnego zakończenia II wojny światowej w Europie (poza Polską i krajami okupowanymi po wojnie przez Związek Sowiecki). Jednak nie wszyscy przyjmują do wiadomości, że stało się to możliwe dzięki pomysłowości i pracy zespołu polskich kryptologów i...