KONKURS PLASTYCZNY ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

KONKURS PLASTYCZNY ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

(poświęcony pamięci Pana Huberta Kossowskiego ) Patronat nad Konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, przy współpracy z Biblioteką Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Myślą Praską. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Dzielnicy PragaPółnoc m.st. Warszawy Wojciech Zabłocki. Informacje ogólne:

1. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2016 roku i trwać będzie do 31 stycznia 2017 roku.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas podstawowych IV-VI, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Warszawy.

3. Dopuszczalne jest złożenie prac ze szkół z poza Warszawy. W takim przypadku organizatorzy musza wyrazić zgodę na udział takiego uczestnika w konkursie.( Mile widziani uczestnicy z całej Polski ) Warunki uczestnictwa w konkursie.

4. Każdy uczestnik zapozna się z informacjami o żołnierzach wyklętych załączonych przez organizatora. ( prośba do nauczycieli o zapoznanie młodzieży z tematem np. na lekcjach historii lub w inny sposób)

5. Prace konkursowe należy złożyć lub wysłać do dnia 31 stycznia 2017 rok (liczy się data stempla pocztowego) W miejscu adres: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50 Ul. Skoczylasa 9 03-470 Warszawa

6. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

Temat pracy: „Żołnierze Wyklęci” Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach: tmptik.org.pl oraz www.bppn.waw.p Jury wyłoni prace która zostanie wykorzystana do plakatu promującego wydarzenia organizowane przez TMPTiK w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych opowiadań oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas spotkania organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych tmptik.org.pl oraz www.bppn.waw.pl Informacja na temat czasu i miejsca spotkania zostanie podana w styczniu 2017. W ramach promocji prac zostanie zorganizowana wystawa.

Napisz komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany.