Tag: różne

Home różne
W stronę przywództwa
Wpis

W stronę przywództwa

Choć wybory prezydenckie są znakomitą okazją do zaprezentowanie koncepcji przywództwa narodowego, to kandydaci bardziej wpisują się w logikę demokratyczną pozyskiwania elektoratu obietnicami, będącymi formą korupcji politycznej, niż wskazywaniem kierunku rozwoju narodowego. Oczywiście z kampanii poszczególnych kandydatów widać różnice pomiędzy koncepcjami prezydentury, ale nie są to koncepcje przywództwa, ale koncepcje zaspokajania różnych interesów społecznych, ekonomicznych czy...

Życie jest darem, a eutanazja…
Wpis

Życie jest darem, a eutanazja…

Dla człowieka religijnego życie jest wielkim darem od Boga. Ale i osoby niewierzące zgodziłyby się chyba za stwierdzeniem, że życie jest nam dane przez wolę i dobrą chęć rodziców. Zaprzeczać temu byłoby nonsensem. Gorzej jest z uznaniem, że życie jest nadzwyczajną wartością. Gotowi jesteśmy uznać taką ocenę życia dopóki ono nam nie sprawia kłopotów, tj....

Rodacy, co się z wami dzieje?
Wpis

Rodacy, co się z wami dzieje?

Wkrótce po Powstaniu Warszawskim zakończyła się II Wojna Światowa. Mimo wszelkich wysiłków rodaków walczących o niepodległość Ojczyzny przyszła nowa niewola, która nazywała się PRL. Jedni spisywali wspomnienia wojenne, aby utrwalić najnowszą historię Polski, a inni zajęli się nową rzeczywistością, którą dyktowały nakazy sowieckie. Tak powstały teksty, w których polski rząd na emigracji nazywano agentami, a...

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
Wpis

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

Dnia 8 września 2015 roku zostało powołane do funkcjonowania Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, którego celami są: 1.Krzewienie pamięci historycznej 2.Wspieranie inicjatyw obywatelskich 3.Promowanie myśli Jana Pawła II 4.Obrona przed deprawacją dzieci i młodzieży Zapraszamy wszystkich do współpracy.

JAN PAWEŁ II – ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE – o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, wybrane fragmenty
Wpis

JAN PAWEŁ II – ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE – o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, wybrane fragmenty

„Trzeba tu zwrócić uwagę na jeszcze głębszy aspekt problemu: wolność zapiera się samej siebie, zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia drugiego człowieka, gdy przestaje uznawać i respektować konstytutywną więź, jaka łączy ją z prawdą. Ilekroć wolność, pragnąc wyswobodzić się od wszelkiej tradycji i autorytetu, zamyka się nawet na pierwotne najbardziej oczywiste pewniki prawdy obiektywnej i...