Marsz ku niepodległości

Marsz ku niepodległości

Już wkrótce kolejny Marsz Niepodległości – tym razem zupełnie inny od wszystkich. Epidemia koronawirusa zmieniła nasze życia i zagraża Polsce. Naród musi się bronić przed wrażym wirusem, zewrzeć (ale tylko metaforycznie!) szeregi. Organizatorzy Marszu zadecydowali, że tegoroczna edycja będzie miała formę zmotoryzowanego Rajdu Niepodległości. Korowód przybranych polskimi barwami pojazdów będzie z jednej strony wyrazem szczerego patriotyzmu, z drugiej zaś symbolem odpowiedzialności narodowców i patriotów w kontrze do masowych, proepidemicznych spędów urządzanych przez proaborcyjną lewicę.
Marsz Niepodległości narodził się jako próba nadania nowego życia ruchowi narodowemu w Polsce, który był w kryzysie po upadku Ligi Polskich Rodzin oraz jako wyraz buntu przeciwko demoliberalnym rządom koalicji PO-PSL. Inicjatywa wyszła ze środowiska Obozu Narodowo-Radykalnego, który razem z Młodzieżą Wszechpolską postanowił stworzyć wydarzenie adresowane nie tylko do grona przekonanych już narodowców, ale też do wszystkich patriotów. Pierwszy Marsz Niepodległości odbył się 11 listopada 2010 roku. Marsz Niepodległości rozwijał się dynamicznie, mimo, delikatnie mówiąc, nieprzychylności ekipy rządzącej, lewicy i policji. Już w 2011 roku powołano Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jako organizację dedykowaną do organizowania tego wydarzenia. Rok później utworzono Straż Marszu Niepodległości, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom przemarszu. Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce dzięki Marszowi Niepodległości, było powołanie 11 listopada 2012 roku Ruchu Narodowego – ruchu społecznego łączącego ONR, MW, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Unię Polityki Realnej i wiele innych organizacji. Ruch Narodowy został przekształcony w stowarzyszenie, a następnie w partię, która w 2015 roku weszła do Sejmu w koalicji Kukiz’15, a od 2019 roku współtworzy Konfederację, która także znalazła się w polskim parlamencie.
Warto przypomnieć hasła uprzednich Marszów oraz pokazać znaczący wzrost frekwencji. I tak:
• 2010 r. – brak hasła, kilka tysięcy osób
• 2011 r. – ,,11 tysięcy na 11 listopada’’, ok. 20 tys. osób
• 2012 r. – ,,Odzyskajmy Polskę’’, 25-50 tys. osób
• 2013 r. – ,,Idzie nowe pokolenie!’’, kilkadziesiąt tys. osób
• 2014 r. – ,,Armia Patriotów’’, kilkadziesiąt tys. osób
• 2015 r. – ,,Polska dla Polaków, Polacy dla Polski’’, 70-100 tys. osób
• 2016 r. – ,,Polska bastionem Europy’’, 75 tys. osób
• 2017 r. – ,,My chcemy Boga’’, 60 tys. osób
• 2018 r. – ,,Bóg, Honor, Ojczyzna’’, 250 tys. osób
• 2019 r. – ,,Miej w opiece naród cały’’, 70-80 tys. osób
• 2020 r. – ,,Nasza cywilizacja, nasze zasady’’

Idea niesiona przez Marsz Niepodległości to odwołanie do polskiej myśli narodowej i innych nurtów niepodległościowych. Marsz chce poruszać serca i budzić w nich patriotyzm, jest ruchem, który ma wyzwolić energię Polaków. Ważnym celem Marszu jest także wzmacnianie narodowej dumy. Misja organizatora Marszu – Stowarzyszenia Marsz Niepodległości brzmi ,,Naszą misją jest wychowywanie ludzi młodych w duchu umiłowania Trójjedynego Boga Wszechmogącego i Ojczyzny, tak aby stali nieugięcie na straży honoru swego i honoru Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Prawda płynąca z Krzyża, znaku męki i Zbawienia, będzie nam wszystkim Domem do którego chcemy powracać’’. Marsz jest platformą, które niesie hasła narodowe, katolickie, konserwatywne, tradycjonalistyczne. W politycznym sensie Marsz Niepodległości postuluje obronę suwerenności Państwa Polskiego i wzmocnienia siły Narodu wobec trendów globalistycznych, demoliberalnych i lewackich.
Tegoroczny Marsz Niepodległości będzie 11. edycją wydarzenia. Już dekadę narodowcy budzą Polaków z marazmu do patriotycznej aktywności. Mimo odmiennej formy, gorąco zachęcam do udziału w tegorocznej edycji. Jeśli ktoś nie może wziąć udziału fizycznie – w pojeździe – może zarejestrować się na Wirtualny Marsz Niepodległości na stronie ide11.pl. ,,Pokażmy, jak jest nas wielu! Pokażmy, że dla nas liczy się Wielka Polska!’’

Napisz komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany.