Rok 2020. Wojna polsko-bolszewicka.

Rok 2020. Wojna polsko-bolszewicka.

Narodziny komunizmu i powstanie pierwszego na świecie państwa bolszewickiego, to narodziny jednego z największych zbrodniczych reżimów w historii świata. Rok 1920, klęska Armii Czerwonej, spowodowała szybkie narastanie wrogości tego państwa wobec Polski. Późniejsza wrogość i wynikające z tego ogromne zbrodnie sowieckiej Rosji wobec Narodu Polskiego spowodowały zniszczenie prawie całej elity II Rzeczypospolitej.
Aby dobrze opisać cały mechanizm niszczenia Narodu Polskiego powinniśmy cofnąć się do daty 17 września 1939 roku. Jest ona symboliczną datą rozpoczęcia się kolejnej wojny polsko-bolszewickiej. Możemy jeszcze dodać, że ta sowiecka ekspansja była bezpośrednim następstwem podpisania paktu sowieckiej Rosji z Niemcami, kiedy to ustalono kolejny rozbiór Polski. Niepohamowana ekspansja dwóch naszych największych wrogów – Niemiec i Rosji, doprowadziła do eliminacji najlepszych naszych elit.
Wkraczające na tereny Polski Niemcy, od samego początku prowadzili akcje eliminacji polskich elit. Sporo gorsi w eksterminacji Polaków okazali się Rosjanie. Jeden podpis Stalina doprowadził do masowych mordów polskich żołnierzy, pograniczników, policjantów i urzędników państwowych. Komunistyczni zbrodniarze lekką ręką, strzałem w tył głowy, wymordowali ponad 20 tys. polskich obywateli, a setki tysięcy wysłali na Syberię, do pracy przymusowej. Wielu z nich na skutek ciężkich warunków i złego traktowania nie wróciło nigdy do Polski.
Okres okupacji niemieckiej oraz wywózki Polaków na Syberię doprowadziły do ogromnej straty dla Polski. Po wojnie, w której zginęło sześć milionów Polaków, większość to ofiary terroru i ludobójstwa, nie można było się doliczyć dość dużej liczby osób w większości z deportowanych do Związku Radzieckiego.
Niestety rok 1944 przyniósł dla Polski kolejną okupację. Wkraczający na tereny Polski Rosjanie, od samego początku zaczęli wprowadzać terror. Marionetkowy rząd ludowy wsparła dość liczna grupa działaczy komunistycznych polskiego pochodzenia, jaki spora liczba rodowitych Rosjan, którym dla niepoznaki zmieniono nazwiska. Rozpoczął się kolejny etap wojny polsko-bolszewickiej. Działające na terenie Polski oddziały NKWD z ogromną zapalczywością ścigały i likwidowały nie tylko polskie podziemie antykomunistyczne, ale w sposób krwawy niszczyły wszelkie przejawy polskości. Niestety, w tych czynnościach pomagała im spora grupa kolaborantów i zdrajców. Takie działania doprowadziły do powstania marionetkowej władzy. Działający kolaboranci wraz z sowietami dopuszczali się wielu zbrodni. Fałszowali wybory, mamili obietnicami. Niestety spora grupa społeczeństwa poszła na współpracę z okupantem. W większości czerpali korzyści, głównie materialne, za zdrady.
Dla Polski zaczął się ciężki okres. Naród pozbawiony dużej części elity stał się doskonałym poligonem dla komunistów. Ze względu na opór części społeczeństwa, okupant doprowadził do wielu komunistycznych zbrodni. Bezpardonowa walka z antykomunistycznym podziemiem przyniosła wiele ofiar, dodając do tego likwidację przez bezpiekę wielu przeciwników ustroju socjalistycznego spowodowało, że bilans ofiar reżimu był znaczny.
Na skutek zdrady nas przez mocarstwa powstał kadłubowy rząd, który został nazwany ,,Polska Rzeczpospolita Ludowa’’. W miejsce całej infrastruktury państwowej powstały dziwne twory. Niestety tylko z nazwy można było rozpoznać, co czym jest. Całe dziedziny życia społecznego stały się propagatorami reżimu totalitarnego. Wszystko było podporządkowane tylko jednemu: umacnianiu władzy socjalistycznej. Całe dziedziny, nawet nauka, służyły uwiarygodnieniu komunistycznej utopii. Przekupywania mieszkaniami, lepszym życiem, czy mamieniem pseudo-tytułami naukowymi, tworzenie pseudo-elity… Grupa kolaborantów korzystających z przywilejów wraz z ich rodzinami stała się znaczna.
Cały okres PRL-u to czas nie tylko ogromnej zbrodni, ale również okres kłamstw propagandy i zdrady. Lata osiemdziesiąte XX w., to okres, kiedy komuniści uświadamiają sobie, że muszą zmienić sposób swojego działania. Komuniści, licząc się ze wzrostem świadomości niepodległościowej Narodu, wprowadzają do wszelkiego typu organizacji wolnościowych wielu swoich agentów. Proceder ten jest tak powszechny, że kiedy w 1989 roku udają oddanie władzy, ich rozmowy z opozycją przekształcają się w rozmowy komuny z ich agentami. To wszystko doprowadziło do największego błędu. Zmiany z roku 1989 nie doprowadziły do obalenia komunizmu. Wojna polsko-bolszewicka trwa nadal. Największe bastiony komuny – sądownictwo, szkolnictwo, służba publiczna, służba zdrowia oraz powstałe na zlecenia media komercyjne przez cały czas szkalują i niszczą Polskę i Polaków. Dlaczego okres PRL-do końca nie został potępiony i niektórzy z nostalgią wracają do tego okresu? Odpowiedź jest prosta. W okresie komunizmu grupa, która poszła na współpracę z sowieckim okupantem była znaczna. Powstałe w miejsce wymordowanych polskich elit pseudo-elity PRL-u mają do dziś duży wpływ na nasze życie. Za komuny w zamian za zdradę, dostawali stanowiska, mieszkania, różnego typu granty, ich rodziny z tego korzystały. I jak teraz syn czy wnuczek może psioczyć na swoją rodzinę? – przecież komuna ich tak ustawiła, że do dnia dzisiejszego z tego korzystają. To nie tylko rodzina, ale również ich wychowankowie. Szacuje się, że osób czerpiących korzyści w PRL-u było do 20% społeczeństwa.
Dawni agenci, działacze komunistyczni, ZOMO-wcy i ORMO-wcy przekształcili się w różnego typu działaczy społecznych. Często czerwoną flagę zamienili na kolorową i cały czas walczą z Narodem Polskim. Do dnia dzisiejszego toczy się walka bolszewików z Narodem Polskim. Do dnia dzisiejszego próbuje się skłócić Polaków. Duży udział w tym mają media komercyjne powstałe na zlecenie komuny. Niestety te wrogie dla Polski działania powodują, że rośnie kolejna grupa ludzi otumanionych. Dziś bolszewicy są nie tylko w Rosji, opanowali kilka krajów europejskich oraz rządzą w Unii Europejskiej. Ich wrogiem jest demokracja i państwa narodowe, dlatego jej i ich najbardziej się obawiają. Każdy normalnie myślący, szybko skojarzy, dlaczego w większości wybory w instytucjach Unii Europejskiej nie odbywają się w sposób demokratyczny.
Co dziś powinniśmy zrobić? Nie tylko przeprowadzić dekomunizację, ale również lustrację dla sędziów, profesorów, nauczycieli, urzędników. Powinniśmy zweryfikować wszystkie tytuły naukowe. To wszystko, co dostawali ludzie w okresie PRL-u dostają do dziś poprzez „bolszewickie układy”.

Napisz komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany.