Relacja z pielgrzymki “Tropem Wybitnych Polaków na Kresy”

W dniach 1-5 maja 2018 r. odbyła się pielgrzymka religijno-patriotyczna “Tropem wybitnych Polaków na Kresy”. Organizatorem był Ksiądz Rafał z Kościoła Św. Anny w Warszawie. Podczas kilkudniowego pobytu na terenach obecnej Białorusi, mogliśmy podążać śladami takich osób, jak Eliza Orzeszkowa, Czesław Niemen, Romuald Traugutt, Adam Mickiewicz, Stanisław Moniuszko, Tadeusz Kościuszko i wielu innych wybitnych Polaków. 30 osób zebrało się nad ranem 1 maja i wyruszyło w stronę Grodna. Tam odwiedziliśmy m.in. Katedrę Grodzieńską, historyczny cmentarz na którym spoczywają żołnierze walczący w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Grodno to pięknie położone, królewskie miasto, które zgodnie z traktatem Jałtańskim w połowie powinno należeć do Polski. Niestety historia odebrała nam tą “Perłę w Koronie”. Nowy i Stary Zamek , liczne Kościoły, Cerkwie, ale również stojący na jednym z głównych placów czołg – zachęcają turystów do odwiedzin. Następnie wyruszyliśmy do Wasiliszek – domu a zarazem muzeum Czesława Niemena. Kolejnego dna po Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Trokielskiej, wyruszyliśmy do Lidy by zwiedzić średniowieczny Zamek Książąt Litewskich. Kolejnym punktem wyjazdu był Nowogródek, i przede wszystkim historyczny dworek Adama Mickiewicza. Kościół Farny z Cudownym Obrazem Matki Bożej Nowogródzkiej, która znalazła się w inwokacji “Pana Tadeusza”. W tym Kościele odbył się ślub króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, a także Chrzest Święty Adama Mickiewicza. Mieliśmy także okazję zobaczyć przepiękne ujęte w literaturze Jezioro Świteź, skąd wyruszyliśmy do Zaosia i dworku w którym narodził się Adam Mickiewicz. Następnego dnia na naszej podróżniczej mapie znalazły się Mir – a w nim Zamek Radziwiłłów i Mirskich, wraz z zespołem parkowym wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po południu wyruszyliśmy do miejscowości Nieśwież i przepięknego zamku Radziwiłłów, także będącego na liście UNESCO. Nieopodal zamku znajduje się Kościół Bożego Ciała, w którego podziemiach spoczywają Radziwiłłowie. Piękno Kresów a także ich historyczny i duchowy urok były z nami przez całą podróż. Czwartego dnia podróży odwiedziliśmy stolicę Białorusi, Mińsk. Spacerowaliśmy prospektem Niepodległości, gdzie znajduje się m.in. budynek parlamentu, pomnik Lenina, a także podziemne centrum handlowe. Mogliśmy spotkać się z Polskim Księdzem w kościele pw. Św. Szymona i Heleny, a następnie odwiedzić taras widokowy na Bibliotece Narodowej, która jest jedną z wizytówek dzisiejszej stolicy Białorusi. Ostatni dzień naszej wspaniałej wyprawy to Kosów Poleski, Folwark w którym urodził się Tadeusz Kościuszko, Kościół Św. Trójcy w którym Chrzest przyjął Tadeusz Kościuszko. W Kościele znajduje się także przepiękna ikona Matki Bożej Łaskawej. Ostatnimi miejscami, które mogliśmy zobaczyć, były Różany i ruiny pięknego Pałacu Sapiehów, Świsłocz, miasto rodu Tyszkiewiczów i Chodakiewiczów w nim również Park Bohaterów. Wołkowysk, miasto Sejmikowe I RP, Kościół Św. Wacława a także Żyrowice, a w nich prawosławny monastyr. Cały wyjazd przebiegał w bardzo miłej i patriotyczno-religijnej atmosferze. Wzięły w nim udział osoby w różnym wieku, z różnych miast. Była to niesamowita przygoda i możliwość wspaniałego spędzenia majówki na pięknych, niezapomnianych Polskich Kresach. Prawdziwą radość zarówno mieszkańcom jak i uczestnikom pielgrzymki sprawiały rozmowy z tamtejszymi Polakami. Atmosfera wśród mieszkańców Kresów była bardzo serdeczna i ciepła. Zdecydowanie polecam wyjazdy na Białoruś, Litwę, czy Ukrainę i odwiedzanie Kresów Wschodnich oraz wspieranie Polaków, którzy tam mieszkają! Serdeczne podziękowania dla ks. Rafała za zorganizowanie pielgrzymki!

Napisz komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany.