Tak dla rodziny, nie dla gender

Tak dla rodziny, nie dla gender

Celem Komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” jest wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej oraz zastąpienie jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. Komitet powstał z inicjatywy Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, Instytutu Ordo Iuris oraz kilkudziesięciu innych organizacji, które od wielu lat działają na rzecz ochrony rodziny. Dziś jest ostatni moment na wypowiedzenie tego antyrodzinnego, genderowego dokumentu, który wbrew swojej nazwie nie porusza rzeczywistych przyczyn przemocy określonych przez światowe standardy, takich jak uzależnienia, w tym przede wszystkim alkoholizm, rozpad więzi rodzinnych i seksualizację wizerunku kobiet oraz dziewcząt w mediach.

Niestety tytuł tej konwencji – „o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” – wcale jej nie opisuje, ale ma służyć jedynie odczłowieczeniu przeciwników ideologii gender. Jest to tym bardziej fałszywe, gdy zobaczymy, że wiele innych krajów do dzisiaj jej nie przyjęło: Wielka Brytania, wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej (poza Polską niestety), Litwa, Łotwa, czy Bułgaria, której Trybunał Konstytucyjny uznała ją za niezgodną z konstytucją. Unia Europejska bezprawnie, coraz mocniej, naciska na te kraje, więc tym bardziej musimy pokazać naszą solidarność w walce o bezpieczeństwo i godność rodziny. Aby realnie wzmocnić bezpieczeństwo rodziny oraz przywrócić ład moralny oparty o zasady cywilizacji chrześcijańskiej Marek Jurek, pełnomocnik naszego komitetu, już kilka lat temu zaproponował rządowi projekt Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny przygotowany przez Instytut Ordo Iuris. Jest to dokument, który identyfikuje realne przyczyny przemocy i propozycje skutecznej ochrony członków rodziny przed przemocą domową i przemocą godzącą w życie rodzinne. W konwencji stambulskiej przemoc względem kobiet została określona jako „gender-based violence”, czyli przemoc wobec kobiet „dlatego że są kobietami” (art. 3). Jej autorzy chcą „wykorzenienia” zwyczajów i tradycji „opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn” i aktywnego „promowania zmiany wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn” (art. 12). Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny zawiera potwierdzenie naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, gwarancje opieki i ochrony rodziny przez organy władzy publicznej przy jednoczesnym zakazie naruszania autonomii rodziny przez nieuprawnione ingerencje urzędników. Zawiera również identyfikację wspomnianych wyżej realnych przyczyn przemocy i propozycje skutecznej ochrony członków rodziny przed przemocą domową i przemocą godzącą w życie rodzinne. Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny jest idealnym narzędziem do zainicjowania przez Polskę na forum europejskim koalicji broniącej rodziny, podstawowych praw człowieka i wartości naszej cywilizacji.
Kilka dni temu złożyliśmy 3660 podpisów u Marszałek Sejmu w celu rejestracji komitetu i oczekujemy na pozytywną decyzję. Kolejnym krokiem będzie zbiórka 100 000 podpisów w celu wniesienia projektu ustawy do Sejmu. Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję. Wszelkie informacje oraz kartę do zbierania podpisów można znaleźć na www.chronmyrodziny.pl

Napisz komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany.