Roczne sprawozdanie Radnego Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Roczne sprawozdanie Radnego Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Szanowni mieszkańcy,

Mija drugi rok kadencji stołecznego samorządu. Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę i uwagi dotyczące naszej Dzielnicy. Od początku kadencji złożyłem ponad 220 interpelacji i zapytań (najwięcej z pośród radnych Pragi), treść pism oraz odpowiedzi są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Składałem po kilkanaście projektów do Budżetu Obywatelskiego na lata 2019, 2020 i 2021. Regularnie kontaktuję się i spotykam z mieszkańcami Pragi. Jako jedyny radny Dzielnicy – w okresie, gdy z powodu pandemii nie odbywały się Sesje Rady Dzielnicy, przekazywałem 50% diety radnego na cele charytatywne, w tym m.in. na Centrum Zdrowia Dziecka. W wyniku mojej akcji „zgłoś wrak”, udało się usunąć z praskich ulic kilka zalegających i zajmujących miejsca parkingowe wraków i porzuconych aut. Złożyłem też w tej sprawie projekt nowelizacji przepisów, który przekazałem do posłów, z którymi mam możliwość współpracować. Na mój wniosek wymieniono krawężniki przy blokach na Golędzinowie, również dzięki moim staraniom powstały tam progi zwalniające. Walczę o budowę prawidłowego odwodnienia skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Zatylnej, o remont kładki przy PKP Praga łączącej Pragę z Targówkiem oraz o ekrany akustyczne przy stacji PKP Warszawa ZOO. Jestem przeciwnikiem okradania kierowców przez Miasto oraz likwidowania miejsc parkingowych.

Moje pomysły dotyczące lokalnej działalności przekazuję posłom, m.in. Pawłowi Lisieckiemu, Sebastianowi Kalecie, czy Jaro­sławowi Krajewskiemu. Posłom zwracam uwagę m.in. na konieczność skutecznej kontroli ZGN. Współpracuję także z radnymi Miasta Stołecznego Warszawy (m.in. Sebastianem Kędzierskim), czy Sejmiku Województwa Mazowieckiego (m.in. Wojciechem Zabłockim).

W opinii wielu osób jestem jednym z najaktywniejszych radnych na Pradze. Otrzymuję wiele głosów poparcia od mieszkańców, za co dziękuję i oczywiście zachęcam do dalszej współpracy. Staram się reagować na wszelkie zgłoszenia od mieszkańców. Interweniuję w sprawach drobnych, jak latarnie przy ul Szwedzkiej, większych jak np. bezpieczeństwo pieszych na praskich przejściach oraz strategicznych jak propozycje budowy nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców.

Można się ze mną kontaktować za pomocą Facebooka facebook.com/e.kobylinski/, mailowo: praga.ekobylinski@o2.pl oraz za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady dla Dzielnicy Praga ­Północ m.st. Warszawy.

Na bieżąco informuję mieszkańców o podejmowanych przeze mnie inicjatywach. Jestem krytyczny wobec władz Miasta Stołecznego Warszawy oraz koalicji rządzącej Pragą­ Północ, jednakże moją krytykę zawsze opieram o fakty i merytoryczne uwagi. Kiedy trzeba, potrafię również pochwalić władze Dzielnicy bądź Warszawy.

Cieszę się z możliwości reprezentowania Pragi­ Północ i możliwości wpływu na rozwój naszej małej ojczyzny. Aktywność i podejmowanie działań na rzecz Pragi będą moimi priorytetami do końca pełnienia mojej funkcji. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Wspólnie zmieniajmy Pragę­ Północ na lepsze!

Napisz komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany.