Poświęcenie sztandaru Ruchu Narodowego

Poświęcenie sztandaru Ruchu Narodowego

15 sierpnia obchodziliśmy 100. rocznicę bitwy pod Warszawą – zwycięstwa nad bolszewikami.
Ruch Narodowy wybrał tę datę jako dzień poświęcenia swojego sztandaru. Uroczystość odbyła się na placu Krasińskich w Warszawie w obecności znamienitych gości, działaczy RN, Młodzieży Wszechpolskiej i innych organizacji narodowych.
Poświęcenia sztandaru dokonał o. Mieczysław Sołowiej SJ. Fundatorami zostali: Robert Winnicki (Prezes Ruchu Narodowego), Krzysztof Bosak (I Wiceprezes RN), Krzysztof Tuduj (II Wiceprezes RN), Piotr Cezary Lisiecki (członek Zarządu Głównego RN), Marek Wacław Szewczyk (członek Zarządu Głównego RN), Witold Sławomir Tumanowicz (członek Zarządu Głównego RN), Jerzy Janoska (członek Rady Politycznej RN), Mariusz Lesław Krogulski (Prezes Mazowiecki RN), Dariusz Piotr Pastor (Wiceprezes i Skarbnik Mazowiecki RN), Andrzej Babiak (członek Zarządu Koła Warszawa I RN), Jacek Piotr Filipczak (członek Zarządu Mazowieckiego RN), Aleksander Kowaliński (Sekretarz Mazowiecki RN i Prezes Koła Warszawa II RN) oraz okręgi Dolnośląski, Lubuski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Wielkopolski, Zachodniopomorski.
Po wbiciu przez fundatorów pamiątkowych gwoździ oraz złożeniu podpisów pod aktem ufundowania sztandaru, rodzice chrzestni – Dariusz Pastor i Iwona Wawruszczak – poprosili o. Mieczysława Sołowieja SJ o poświęcenie sztandaru. Po tym akcie przekazali sztandar Prezesowi RN Robertowi Winnickiemu. Prezes dokonał prezentacji sztandaru oraz zaprzysiężenia pierwszego pocztu sztandarowego, w skład którego weszli Jacek Piotr Filipczak (dowódca), Aleksander Kowaliński (sztandarowy), Rafał Wielądek (asystujący).

Napisz komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany.