21 kwietnia 2018 r Honorowy Obywatel Warszawy – Gen. Józef Haller – Współtwórca Niepodległej

21 kwietnia 2018 r Honorowy Obywatel Warszawy – Gen. Józef Haller – Współtwórca Niepodległej

Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym przez Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej

Zaczynamy uroczystością pod tablicą przy Pl. Hallera (od strony ul. Jagiellońskiej) o godz.12.00 z udziałem wojska, pocztów sztandarowych

Przemówienia, złożenie kwiatów, część artystyczna – Impresja o Błękitnym Generale w wykonaniu zespołu OHP.

Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa poświęcona Gen. Hallerowi przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową

Cześć druga od godz. 14.00 Konferencja w Urzędzie Dzielnicy

Prelekcje:

prof. Wiesław Wysocki

Przedstawiciel Archiwum Akt Nowych z informacją o zasobach AAN Adam Lewandowski Pokolenia Niepokornych o posiadanych pamiątkach opowiedzą PP. Biniszewscy z Muzeum Lwowa i Kresów Część artystyczna – Rafałko

Film o formowaniu Błękitnej Armii przygotowany przez CBW Armia sformowana przez gen. Hallera była najlepiej wyszkoloną, uzbrojoną i wyposażoną częścią Wojska Polskiego, a 1 Pułk Czołgów – pierwszą polską jednostką wojskową uzbrojoną w czołgi. Armia przywiozła znaczną ilość sprzętu i uzbrojenia, co umożliwiło uzbrojenie powstających w kraju jednostek Wojska Polskiego.

Napisz komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany.