KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 – 2018

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 – 2018

Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego Okręg Nr 3 Dzielnice m. st. Warszawy: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ, Praga Południe 2. STRZEMBOSZ Agnieszka Ewa

Agnieszka Strzembosz, lat 47, zamężna, dwoje dzieci, nauczycielka języka polskiego i wicedyrektor w szkole podstawowej. Jako radna chcę zająć się zagadnieniami oświaty, kultury i polityki społecznej oraz promocją rodziny. Będę aktywnie zabiegać o krzewienie polityki historycznej w regionie wśród dzieci i młodzieży, chcę wspierać działania na rzecz rodziny, zabiegać o jej rozwój duchowy i fizyczny, wspierać krzewienie polskiej kultury, propagować myśli i nauki polskich świętych. Te idee promuje Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, którego jestem członkiem. Będę zabiegać o rozwijanie programu leczenia niepłodności metodą naprotechnologii na terenie Mazowsza, zwiększenia środków finansowych na ten cel oraz większą ilość wyspecjalizowanych poradni, a także o utworzenie placówki przeprowadzającej operacje dla jej potrzeb. Będę działać na rzecz równomiernego rozwoju wszystkich regionów Mazowsza, sprawiedliwego dzielenia środków unijnych, zdecydowanej poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej łączącej poszczególne miasta i subregiony. Warszawa, jako stolica Polski i Mazowsza musi być nie tylko wizytówką kraju i regionu, ale miejscem bezpiecznym i przyjaznym rodzinie. Będę zabiegać o szkoły bez ideologii gender i seksualizacji oraz o przestrzeń publiczną wolną od wulgarnych reklam. Moim hasłem jest „Mazowsze przyjazne rodzinie”, czyli taki rozwój regionu, który w pierwszym rzędzie będzie miał na uwadze dobro mieszkańców, rodzin, naszych dzieci.

Wybory do Rady m.st. Warszawy Okręg Nr 2 obszar w granicach administracyjnych dzielnicy: Praga Południe i Rembertów 2. WÓJCIK Janusz Szczepan

Urodziłem się w Warszawie, wyrosłem w rodzinie opartej na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Trzy siostry ojca: Władysława, Janina i Julianna, po Powstaniu Warszawskim były wywiezione do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Dziadek Jan ze strony matki, został zastrzelony w 1944 roku przez Ukraińców w służbie niemieckiej. Wujkowie walczyli w Powstaniu Warszawskim, Bolesław Wciśliński zginął w Parku Dreszera. W wieku pięciu lat, przysłuchując się rozmowie sióstr mego taty, dowiedziałem się, że mieszkając blisko cmentarza na Wałbrzyskiej, widziały w latach powojennych , samochody które jechały w nocy w stronę cmentarza, pewnie chowano ciała zabitych wrogów ustroju komunistycznego. Pod koniec lat 60-tych, zaraz za ostatnimi pomnikami było wysypisko gruzu i śmieci ( nie było ogrodzenia, może resztki siatki w paru miejscach ), tak potraktowano szczątki polskich żołnierzy niezłomnych. Mając szesnaście lat ukończyłem kurs lektorski i miałem ten zaszczyt być obok ołtarza w 1979 roku na Placu Zwycięstwa na mszy św. z papieżem Janem Pawłem II. Po powstaniu Prawicy Rzeczypospolitej w 2007 roku, wstąpiłem w jej szeregi, jestem jej działaczem i pełnomocnikiem na Pragę –Południe do dzisiaj. Jestem od 2015 roku w Kościelnej Służbie Porządkowej Diecezji Warszawsko-Praskiej Totus Tuus. Również w 2015 roku wstąpiłem do Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, które zajmuje się: – krzewieniem pamięci historycznej wydarzeń w naszej ojczyźnie i w Warszawie, wspiera inicjatywy obywatelskie, – promuje myśli Jana Pawła II, – obroną przed deprawacją dzieci i młodzież, – odkłamuje naszą historię. Zawodowo zajmuję się kierowaniem pracami remontowymi i budowlanymi w firmie, która remontuje obiekty, buduje żelbetowe budynki wielorodzinne jak też wiadukty i mosty. Jestem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej PAX, oraz członkiem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ATEŃSKA, jestem również we Wspólnocie Mieszkaniowej Kickiego 21. Ukończyłem zarządzanie nieruchomościami i odbyłem praktyki w spółce SEDPOL na ul. Czapelskiej 38.

Dlaczego warto na mnie głosować

1. Widzę zaniedbanie władz stolicy w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych, a szczególnie na Pradze-Południe. Potrzebne rozwiązania są od wielu lat dostępne, ale nie realizowane:

propozycja I: połączenie Pragi-Południe z Targówkiem, poprzez przedłużenie ul. Wiatracznej wiaduktem nad torami kolejowymi z ul. Rzeczną ,

propozycja II: linia tramwajowa na osiedla mieszkaniowe Gocławia,

propozycja III: wybudowanie III linii metra do Trasy Siekierkowskiej na Gocławiu.

2. Otwarcie radnych miasta na inicjatywy mieszkańców i ich problemy poprzez otwarcie odpowiedniego działu w Urzędzie Miasta st. Warszawy z pomocą administracyjno-prawną,

3. Odpowiedzialne wsparcie istniejących obiektów służby zdrowia, przedszkoli i szkół oraz budowa nowych.

4. Poszanowanie w przestrzeni publicznej chrześcijańskich wartości i lokalnego dziedzictwa kulturowego, zachowanie i wspieranie kultury polskiej również poza granicami kraju, uczestnicząc w programach partnerskich pomiędzy miastami,

5. Prawne zabezpieczenie dzieci w przedszkolach i młodzież w szkołach przed szkodliwymi ideologiami,

6. Zmniejszenie opłat i zabezpieczenie mieszkańców Warszawy przed drastycznymi podwyżkami energii poprzez odzyskanie majątku sprzedanych firm typu STOEN i SPEC,

7. Przywrócenie sprzedaży mieszkań komunalnych i bonifikat przy ich wykupie,

8. Wspieranie rodzimej przedsiębiorczości np. poprzez otwarcie bazarów dla rolników z województwa mazowieckiego,

9. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej dla osób płacących podatki w Warszawie,

10. Aktywizacja osób niepełnosprawnych i likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych dla nich ( sygnały dla osób niewidomych, głuchych i głuchoniemych),

11. Wspieranie taniego budownictwa poprzez przekazywanie gruntów miejskich pod zabudowę mieszkaniową spółkom partnersko-prawnym Urzędu Miasta zajmującym się budownictwem,

12. Doposażenie budynków komunalnych w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i kanalizację.

Wybory do Rady m.st. Warszawy Okręg Nr 6 obszar w granicach administracyjnych dzielnic: Białołęka i Praga Północ 2 WOJDAT Sławomir Leonard, Prezes Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. Redaktor Naczelny Myśli Praskiej.

Pamiętając o historii i tradycji nie zapominajmy o dniu dzisiejszym. Od wielu lat organizuję Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody podjęcia Powstania Warszawskiego, koncerty, konkursy plastyczne oraz wiele innych przedsięwzięć, mających na celu promowanie polskiej historii, kultury i tradycji. W ramach prowadzonej działalności jako Prezes TMPTiK wspieram lokalne społeczności, prowadzę działalność charytatywną. Od wielu lat jesteśmy świadkami zakłamywania oraz przemilczania wielu wydarzeń z naszej historii. Dlatego, wychodząc naprzeciw prawdzie o minionych czasach, ja i moje Stowarzyszenie chcielibyśmy powołać Multimedialne Praskie Centrum Edukacji Historycznej, które miałoby na celu mówienie o nieznanych, zapomnianych i przemilczanych wydarzeniach historycznych, poświęconych w szczególności Warszawskiej Pradze. Wychodząc również naprzeciw obecnym potrzebom naszej społeczności będę chciał zająć się najważniejszymi sprawami, które są ważne dla mieszkańców. Wśród nich będą:

 zwiększenie liczby przeszkoli w dzielnicy Praga Północ poprzez przystosowanie niewykorzystanych obiektów z uwagi na napływ młodych osób przeanalizowanie obecnej rejonizacji przynależności do szkół oraz ewentualnej ich zmiany oraz zwiększenie ilości placówek

 działanie na rzecz powstawania różnego typu miejsc przyjaznych rodzinie

 znalezienie co najmniej trzech miejsc w dzielnicy na ogólnodostępne parkingi, zwiększenie liczby miejsc bezpłatnego parkowania

 modernizacja parkingów osiedlowych i zagospodarowanie niewykorzystanych miejsc na ten cel

 racjonalna gospodarka odpadami w dzielnicy, podjęcie działań mających na celu poprawę gospodarki odpadami w całej Warszawie

 walka ze smogiem, podjęcie działań mających na celu likwidację wszelakich spalarni odpadów znajdujących się w sąsiednich gminach, pełna selekcja – segregacja – recykling, racjonalna gospodarka surowcami wtórnymi, ułatwienie dostępu do tanich źródeł energii, ochrona naturalnych klinów napowietrzających Warszawę

 zapobieganie likwidacji obecnie istniejących linii komunikacji naziemnej w związku z budową i oddawaniem nowych stacji Metra, przeanalizowanie i wyznaczenie nowych tras komunikacji miejskiej, z uwagi na powstawanie nowych osiedli oraz lobbing na tą rzecz w odpowiednich instytucjach

 zrobienie mapy potrzeb remontowych dróg w dzielnicy, działanie na rzecz poprawy sytuacji

 wyznaczenie mapy wolnych lokali komunalnych, zrobienie listy potrzeb remontowych tych lokali

 znalezienie wolnych lokalizacji dla ośrodków edukacji, kultury, wychowania i rekreacji oraz ośrodków dla rehabilitacji zdrowia

 zwiększenie przestrzegania prawa, którego łamanie zagraża ludziom, zwierzętom i przyrodzie

W natłoku ważnych codziennych spraw nie zapominajmy o naszej historii i tradycji bo ona jest duchem Naszego Narodu.

Materiał wyborczy KWW Kukiz ’15

Napisz komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany.