28 lat temu powstała Diecezja Warszawsko-Praska

28 lat temu powstała Diecezja Warszawsko-Praska

25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II powołał do istnienia diecezję warszawsko-praską na mocy bulli “Totus Tuus Poloniae Populus”.

Biskupem ordynariuszem nowo powstałej diecezji został ówczesny bp pomocniczy archidiecezji warszawskiej – bp Kazimierz Romaniuk. Terytorium Diecezji Warszawsko-Praskiej objęło prawobrzeżną Warszawę, na południu granicę wyznaczyły Karczew i Kołbiel, na wschodzie – Latowicz, Kałuszyn, Pniewnik, Urle i Kamieńczyk, a na północy – rzeki Narew i Bug. Diecezja Warszawsko-Praska ma powierzchnię 3 300 km2, wiernych 1 071 143.

W 1999 r. diecezję odwiedził św. Jan Paweł II.

Biskupami ordynariuszami byli:

bp Kazimierz Romaniuk

abp Henryk Hoser SAC

bp Romuald Kamiński

Biskupem pomocniczym od 2011 r. jest bp Marek Solarczyk.

Kościołem katedralnym jest bazylika katedralna św. Michała i św. Floriana w Warszawie.

W 28 rocznicę powstania Diecezji Warszawsko-Praskiej w katedrze św. Michała i św. Floriana o godz. 18.00 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bpa ordynariusza Romualda Kamińskiego.

Mszę transmitowało radio Warszawa i SalveNET.

ŁR

 

Napisz komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany.