Miesiąc: <span>Czerwiec 2019</span>

Home 2019 Czerwiec
Kościół Najświętszej Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie
Wpis

Kościół Najświętszej Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie

W 1617 przybył tu zakon bernardynów sprowadzony przez Zofię, żonę kanclerza królewskiego koronnego , a w tym samym roku położono kamień węgielny pod kościół i klasztor, który poświęcił biskup płocki Henryk Firlej w obecności króla Zygmunta III Wazy i dworu. Budowa ta była wspierana przez królów Zygmunta III i Władysława IV, dzięki czemu w latach...

Niewolnicy XXI wieku
Wpis

Niewolnicy XXI wieku

Współczesny niewolnik nie jest odziany w łachmany, nikt nie zakłada mu łańcuchów , nie stoi nad nim żaden nadzorca z batem. To on sam zakłada sobie kajdany, staje się strażnikiem innych niewolników. Proces jest powolny, a efekty długotrwałe. Co gorsze proces ten został rozszerzony na małe dzieci. Zaczyna się to od mamienia nowoczesną technikom. Super...

Encyklika Evangelium  Vitea – Jan Paweł II
Wpis

Encyklika Evangelium Vitea – Jan Paweł II

Trzeba tu zwrócić uwagę na jeszcze głębszy aspekt problemu: wolność zapiera się samej siebie, zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia drugiego człowieka, gdy przestaje uznawać i respektować konstytutywną więź, jaka łączy ją z prawdą. Ilekroć wolność, pragnąc wyswobodzić się od wszelkiej tradycji i autorytetu, zamyka się nawet na pierwotne najbardziej oczywiste pewniki prawdy obiektywnej i...