Miesiąc: <span>Marzec 2019</span>

Home 2019 Marzec
Wpis

Miejsca Kaźni Żołnierzy Wyklętych cz.

Więzienie Karno-Śledcze III “Toledo” Na główny obiekt penitencjarny warszawskiej Pragi NKWD wybrało budynki koszar wybudowanych jeszcze w XIX w. przez władze carskie. W okresie międzywojennym były one wykorzystywane jako koszary 36. pp. Legii Akademickiej. W czasie II wojny światowej zajęły je wojska niemieckie. Po przekazaniu więzienia komunistycznym władzom polskim w 1945 r. funkcjonowało ono w...

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i i Kultury w wydarzeniach Narodowego Dnia Pamięci Wyklętych Żołnierzy Wyklętych
Wpis

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i i Kultury w wydarzeniach Narodowego Dnia Pamięci Wyklętych Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2019 r. Przejście szlakiem miejsc kaźni Żołnierzy Wyklętych: tablica pamiątkowa ul. Sierakowskiego 9, ul. Sierakowskiego 7( dawna siedziba NKWD 1944 – 1946 następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 1946 – 1954) ul. Jagiellońska 38 (Siedziba Trybunału Wojennego Armii Czerwonej ) ul. Cyryla i Metodego 4 (dawniej Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Warszawa-Praga; ostatecznie Urząd Bezpieczeństwa...