Miesiąc: <span>Grudzień 2018</span>

Home 2018 Grudzień
Praworządność/konstytucja.  Słowa niszczące demokracje.
Wpis

Praworządność/konstytucja. Słowa niszczące demokracje.

Zawarte w naszej konstytucji zapisy mówią dokładnie to samo co definicja demokracji. Dla zainteresowanych przytoczę jedno i drugie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Definicja demokracji: Demokracja jest formą ustroju politycznego, w której obywatele (naród) sprawują rządy bezpośrednio...

Soldau – niemiecki obóz zagłady  w Działdowie w latach 1939-1945
Wpis

Soldau – niemiecki obóz zagłady w Działdowie w latach 1939-1945

Wiedza o niemieckich obozach koncentracyjnych czy zagłady zakładanych przez niemieckiego okupanta na terenach polskich po 1 września 1939 r. pomimo wielu publikacji jest wciąż ograniczona. Do takich należy utworzony pod koniec 1939 r. niemiecki obóz zagłady w Działdowie- Soldau. Obóz ten był miejscem pod pewnym względem wyjątkowym. Stał się poligonem doświadczalnym eksterminacji Polaków na masowa...

Prawda o Enigmie
Wpis

Prawda o Enigmie

Wszyscy zapewne wiedzą, że złamanie kodu niemieckiej maszyny szyfrującej o nazwie „Enigma” przyczyniło się do pokonania III Rzeszy i pomyślnego zakończenia II wojny światowej w Europie (poza Polską i krajami okupowanymi po wojnie przez Związek Sowiecki). Jednak nie wszyscy przyjmują do wiadomości, że stało się to możliwe dzięki pomysłowości i pracy zespołu polskich kryptologów i...