Miesiąc: <span>Wrzesień 2015</span>

Home 2015 Wrzesień
Czas, aby w Polsce zaczęła obowiązywać Konstytucja  oraz zasady państwa demokratycznego. Część pierwsza.
Wpis

Czas, aby w Polsce zaczęła obowiązywać Konstytucja oraz zasady państwa demokratycznego. Część pierwsza.

Zawarte w naszej konstytucji zapisy mówią dokładnie to samo co definicja demokracji. Dla zainteresowanych przytoczę jedno i drugie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Definicja demokracji Demokracja jest formą ustroju politycznego, w której obywatele (naród) sprawują rządy bezpośrednio...