Tag: marek strzeszewski

Home marek strzeszewski
W krwawym polu
Wpis

W krwawym polu

W krawym polu srebne ptaszę, Poszli w boje chłopcy nasze. Huha! Krew gra! Duch gra! Huha! Niechaj Polska zna, Jakich synów ma! ,,Sygnał’’´- pieśń Powstania Styczniowego, słowa: Wincenty Pol, melodia: Alfred Bojarski, 1863 r. I. Przed burzą. W drugiej połowie XIX wieku Rosja prowadziła bardzo ekspansywną politykę angażując się w kolejne konflikty zbrojne. W 1853...

Z tamtej strony Wisły
Wpis

Z tamtej strony Wisły

czyli jak Praga stała się Warszawą Jesteśmy z tamtej strony Wisły, z naprzeciwka, Mamy swój faszon i swój własny szyk… (z piosenki „Chodź na Pragie”, słowa: Tadeusz Stach, melodia: Artur Gold, 1929 r.) Z dawien dawna tereny obecnej Warszawy i jej okolic porastały lasy. Jeszcze w XVI wieku rozciągały się tu ogromne połacie borów, których...

Obrona Lwowa
Wpis

Obrona Lwowa

Tło historyczneOd 1772 r. miasto Lwów było stolicą Królestwa Galicji i Lodomerii – kraju wchodzącego w skład monarchii austriackiej. W czasie „Wiosny Ludów” (1848 r.) Lwów stał się areną bardzo ożywionej działalności społeczno-politycznej. Utworzono wtedy m.in.: Komitet Narodowy, Stowarzyszenie Właścicieli Większych Posiadłości Wiejskich, Centralną Radę Narodową, Główną Radę Ruską, Sobór Ruski. W mieście miały też...

Noc Listopadowa
Wpis

Noc Listopadowa

Wiek XIX przyniósł Polakom wyjątkowo przykre szykany i upokorzenia. W 1819 roku car zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę. Dwa lata później zawieszono wolność zgromadzeń i rozpoczęto prześladowania stowarzyszeń. W 1825 roku car zlikwidował jawność obrad sejmowych. Wzmogły się prześladowania polskich organizacji patriotycznych. W 1830 roku, w wyniku pogorszającej się gospodarki, nastąpił drastyczny wzrost cen...

Wiersze zwykłego księdza
Wpis

Wiersze zwykłego księdza

„Ile jest poezji w tym codziennym życiu, może wprost aż z nieba? Może od człowieka?” („A życie jest piękne” z tomu „I niech tak zostanie”, Warszawa 2005r.). Byli szczęśliwi dawniejsi poeci, pod liściem dębu śpiewali jak dzieci. A nasze drzewo w nocy zaskrzypiało i zwisło na nim pogardzone ciało …(Tadeusz Różewicz „Srebrny kłos”). W XX...

Z Pragi na pola Ossowa
Wpis

Z Pragi na pola Ossowa

(Prascy ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku) „Dług za wpisy szkolne spłacam swym życiem. Za wpojoną miłość Ojczyzny płacę miłością serca… Proszę mnie pochować w albie i stule…” Ksiądz Ignacy Skorupka I. Utworzenie Ochotniczej Armii Po zakończeniu I wojny światowej powstała niepodległa Polska. Śmiertelne zagrożenie dla jej istnienia stanowiła Armia Czerwona, która chciała nieść bolszewicką...

Wierny syn Kresowej ziemi
Wpis

Wierny syn Kresowej ziemi

Odszedł od nas … żołnierz, któremu … w krwawych zmaganiach z wrogiem oręż nie ciążył. /…/ Twarde, żołnierskie życie … ukształtowało prawy i silny charakter, dlatego też niestrudzenie szedł wytkniętą drogą, walcząc o wschodnie rubieże Rzeczypospolitej Polskiej i o wolność swojego narodu. Wiernym był synem Ziemi Kresowej, wyrósł w Niej i życie swoje Jej oddał....

Prawda o Enigmie
Wpis

Prawda o Enigmie

Wszyscy zapewne wiedzą, że złamanie kodu niemieckiej maszyny szyfrującej o nazwie „Enigma” przyczyniło się do pokonania III Rzeszy i pomyślnego zakończenia II wojny światowej w Europie (poza Polską i krajami okupowanymi po wojnie przez Związek Sowiecki). Jednak nie wszyscy przyjmują do wiadomości, że stało się to możliwe dzięki pomysłowości i pracy zespołu polskich kryptologów i...

Grabieżcy kultury (Czyli jak sąsiedzi okradali Polskę w czasie II wojny światowej)
Wpis

Grabieżcy kultury (Czyli jak sąsiedzi okradali Polskę w czasie II wojny światowej)

Niemal natychmiast po agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku rozpoczęła się grabież naszego majątku narodowego. Pomijając dobra materialne w postaci żywności, urządzeń, maszyn, paliw itp., zniszczeniu bądź kradzieży uległo wiele dzieł sztuki. Według szacunków profesora Jana Pruszyńskiego łącznie w latach 1939-1945 zrabowano w Polsce dzieła sztuki o wartości ponad 30 miliardów dolarów. Wedle spisów...

Cud czy nie cud… nad Wisłą
Wpis

Cud czy nie cud… nad Wisłą

Cudu nad Wisłą nie da się wytłumaczyć tezami racjonalnymi. Gdyby którykolwiek z elementów tej misternej układanki, jaką był plan generała Rozwadowskiego zawiódł, to armie bolszewickie przeszłyby przez Polskę jak niszczycielski huragan. Wystarczyłoby, żeby naprędce zmobilizowana przez generała Hallera armia ochotnicza nie wytrzymała sowieckich ataków pod Radzyminem, a nie pomogłyby żadne ofensywy ani najwymyślniejsze manewry. Gdyby...